top of page

Muotoilulla kasvuun. 

Miksi yritys tarvitsee (liike)toiminnan muotoilua?

Innovatiivinen kehittäminen muotoilemalla on enemmän kuin asioiden tekemistä helpommin, nopeammin, paremmin tai kannattavammin, se on asioiden yhdistämistä luovasti ja uuden luomista arvoa tuottavasti todellisten tarpeiden pohjalta.
 

Liiketoiminnan tai palveluiden muotoilu tuo asiakkaan tulevaisuudenkin tarpeet näkyviksi nopeasti ja valitun tuotteen, palvelun tai konseptin muutos toteutetaan käytännöllisellä tasolla yrityksen oman tiimin toimesta. Samalla tiimi oppii uusia toimintatapoja ja muuttaa yrityksen toimintakulttuuria itseohjautuvaksi ja ketteräksi.
 

Lopputuloksena asiakaskokemus ja asiakkaan saama arvo kasvaa, mutta samalla muuttuu yrityksen toimintakulttuuri ja syntyy uutta liiketoimintaa. Kaikki voittavat, yritykset ja ihmiset.

Home: Welcome

Mitä tarvitset?

Yrityksen menestys kertoo onnistumisesta asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä. Ulkoisten tai sisäisten asiakkaiden todellisia tarpeita voi ymmärtää syvemmin ja kehittää heitä puhuttelevia uusia innovatiivisia ratkaisuja ketterästi, jopa markkinoita muuttavasti.

Asiakkaan kokemaan arvoon voidaan vaikuttaa nopeasti skaalautuvilla ja valmiilla palveluratkaisuilla. 

Tutustu alla valmiisiin ratkaisuihin miten liiketoiminnan potentiaali muutetaan asiakkaiden parhaaksi.

Palvelut

Palvelut

Design Start - workshop

Muotoiluworkshop 3 h sekä asiakaspolkujen luonti.

Muotoillaan ketterästi uusi innovatiivinen konsepti tai parannus nykyiseen palveluun, tuotteeseen tai (liike)toimintamalliin. Kyselyiden antamien tietojen pohjalta workshopia varten kootun asiakastiimin kanssa luodaan uusi tai parannettu konsepti ja toteutukselle luodaan suunnitelma aikatauluineen ja vastuineen. Työskentely perustuu asiakaspersooniin ja asiakaspolkumalliin. Tarkennetut asiakaspolut sekä -persoonat luodaan workshopin jälkeen.

Design Tour - toteutus

Toteutetaan valmis pilotti tai prototyyppimalli ryhmä- ja/tai yksilötapaamisina.

Konseptin toteutus käytännön palveluksi, tuotteeksi tai (liike)toimintamalliksi yhdessä hanketta varten luodun tiimin kanssa. Tuetaan toteutusta coachauksen ja lyhyiden workshopien avulla.
 

Soveltuu kehityshankkeiden toteuttamiseen ketterästi ja nopeasti.

Design Pilot - asiakaskokeilu

Pilottitestaus asiakkaalla.

Asiakkaat pääsevät käyttämään uuden tai parannetun konseptin mukaista palvelua tai tuotetta. Asiakkaiden kehitysehdotuksien pohjalta tehdään tarvittavat muutokset. Asiakkaiden kokemukset dokumentoidaan haastattelun avulla ja saadun välittömän palautteen perusteella tehdyt muutokset nopeuttavat tuotteen ja palvelun julkaisemista koko asiakaskenttään.

Making real - konkretisointi

Uuden tuotteen tai palvelun jalkauttaminen koko organisaatioon ja asiakkaille.

Muotoilun keinoin vaikutetaan  nopeasti toimivien työskentelymallien luomiseen ja niiden jalkautukseen henkilöstölle sekä  asiakkaille.

Uusi palvelumalli tarvitsee usein yrityskulttuurin muotoilua varmistamaan asiakaskokemuksen toteutumisen halutulla tavalla.

Soveltuu hyvin kulttuurinmuotoilun keinoin vaikutettaviin hankkeisiin, joissa tiimityön, johtamisen, asiakastyöskentelyn tai myynnin kautta vahvistetaan asiakaskokemusta.

Muotoiluprojektin toteutus kokonaisuutena:
[Design Survey + Start + Tour + Pilot]

Design Survey - asiakaskokemuskartoitus

Sevitetään asiakkaiden ja henkilöstön kokemus yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta.

Asiakkaiden todelliset tarpeet ja kokemus ovat yksilöllisiä, mutta myös yhteisiä. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen kysely tuettuna syvähaastatteluilla antaa eriomaiset valmiudet liiketoiminnan kehittämiseen. Kysely räätälöidään kehityshankkeen fokuksen mukaan.
 

Soveltuu hyvin asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden sekä työntekijäkokemuksen mittaamiseen. Räätälöidyillä kyselyillä voidaan mitata henkilöstön sekä asiakkaiden kokemusta valitun kehitysfokuksen mukaan. Tarvittaessa kysely laajennetaan markkinatutkimukseksi.

Reality Check - workshop

Tavoitteet ja tekeminen kuntoon. 2 h workshop.

Selkeytetään yrityksen tavoitteet, tehtävät, prioriteetit ja sitoutuminen. Workshopin lopputuloksena on selkeä näkemys siitä mitä tehdään, milloin tehdään ja kuka tekee.
 

Soveltuu organisaation kaikille tasoille tuomaan fokuksen tekemiseen. Antaa hyvän pohjan mille tahansa kehittämishankkeelle.

Muotoilun tarkoitus

Olen aina halunnut kehittää ja luoda uutta. Siinä on jotain erityistä tunnetta ja innostumista kun on uuden asian äärellä ja siitä pitäisi tehdä parempi tietyillä mittareilla mitattuna. Innovaatio sinänsä on kiehtovaa ja inspiroivaa, mutta palkitsevaa on kun innovaatio ottaa konkreettisen muodon tuotteena tai palveluna. Se voi olla pieni muutos tai elämää mullistava uusi konsepti, mutta todellinen palkinto on aina ihmiset, jotka mielellään käyttävät innovaation hedelmänä syntynyttä uutta tai parempaa tuotetta tai palvelua.
 

Muotoiluperiaatteiden avulla on mielekästä innovoida ja kehittää konkreettisia asioita, koska silloin tehdään yhdessä, löydetään oman henkilöstön ja asiakkaiden keskuudesta jotain ihan uutta. Samalla huomataan, että tehdäänkin töitä entistä tehokkaamin ja hyvällä fiiliksellä. Muotoilulla on merkitystä, ei vain asiakaskokemuksen, käytettävyyden tai liiketoiminnan vahvistumisen kannalta, vaan myös siinä miten luodaan uutta ja mielekkäämpää yrityskultuuria, jossa kehittäminen on luontainen osa palkitsevaa yhdessä tekemistä. Muotoilulla on tarkoitus, se  muuttaa maailmaa, siis ihmisiä ja asioita, vähän kerrallaan.
 

Mitä sinä haluaisit muuttaa? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä miten muutos organisaatiosi tai asiakkaiden kokemassa arvossa on mahdollista.

Sami kuva.png
Home: Contact
Yhteys

Kommunikaatio muuttaa ihmisiä; merkitykselliset tapaamiset vaikuttavat vuosienkin jälkeen. Tule käymään tai ota yhteyttä, luodaan yhdessä merkityksellinen kohtaaminen.

sami(ät)saminiemi.com

+358 40 541 2822

  • LinkedIn-profiili

Kommunikoi LinkedInissä

bottom of page